Badanie elektrokardiologiczne polega na graficznym przedstawieniu czynności elektrycznej serca. Wykonywane jest głównie u osób, które mają problemy z układem sercowo-naczyniowym, sercowo-krążeniowym, a także u osób w podwyższonej grupie ryzyka. Przeprowadzane jest ono przez lekarza kardiologa lub pielęgniarkę i jest całkowicie bezbolesne.

Czym jest badanie EKG?

Badanie EKG jest badaniem w pełni bezpiecznym, dlatego też może być przeprowadzane zarówno u osób starszych, jak i dzieci. Pacjent, u którego wykonywane jest badanie, musi rozebrać się od pasa w górę, a także ściągnąć skarpetki oraz podwinąć nogawki spodni. Lekarz lub pielęgniarka, która wykonuje badanie, musi odtłuścić skórę pacjenta przy pomocy specjalnego żelu lub alkoholu.

Badanie EKG polega na przyczepieniu do klatki piersiowej pacjenta sześciu elektrod, które podzielone są na dwu i jednobiegunowe. Ponadto na nadgarstki oraz kostki u nóg przyczepiane są specjalne elektrody, które przypominają spinacze do prania. Następnie lekarz lub pielęgniarka włącza elektrokardiograf, a samo badanie trwa nie dłużej niż 7 minut.

Jakie wychylenia można wyróżnić w analizie EKG?

Analiza EKG przewiduje możliwość pojawienia się wychyleń, które są załamkami. Są to w szczególności załamki „Q”, „R”, „S”, które składają się na zespół „QRS”. Patologie tego zespołu mogą świadczyć o niedoczynności tarczycy, pełnościennym zawale serca lub przerostowej kardiomiopatii.

Ponadto w analizie EKG mogą pojawić się inne załamki, takie jak „T” („-” lub „+”), które mogą być spowodowane niedokrwieniem mięśnia sercowego. Załamek „U”, który jest wyrazem repolaryzacji włókien Purkiniego oraz załamek „P”, który powstaje w wyniku depolaryzacji mięśniówki przedsionków szerzącej się z węzła zatokowo – przedsionkowego.

Analiza EKG – jak interpretować załamek „P” i zespół „QRS”?

Jak już zostało to wcześniej wspomniane, wychylenia podzielone są na konkretne załamki. Jeżeli chodzi o załamek „P”, to może on przyjmować takie kształty jak odwrotność, dwuszczytowość, poszerzenie i podwyższenie. Patologie tego załamka mogą świadczyć o zahamowaniu zatokowym, migotaniu przedsionków, pobudzeniu przedsionkowym lub przeroście, któregoś z przedsionków.

Jeżeli chodzi o patologie zespołu „QRS”, to mogą one świadczyć przede wszystkim o zawale tylnej ściany serca, rozległym uszkodzeniu serca, a także o płynie w worku osierdziowym.