Inwestycje na polskich drogach realizowane są praktycznie przez cały rok. Mówiąc o inwestycjach, mamy na myśli nie tylko rozbudowę nowych czy istniejących węzłów komunikacyjnych, ale wszelkie prace mające poprawić jakość i komfort jazdy. Inwestycjami nazwiemy również wszelkie naprawy jezdni. Jak planowane są takie prace? Czy remonty dróg wpływają na kierujących pojazdami?

Objazd czy zwężenie?

Jedną z kluczowych decyzji związanych z remontami dróg jest zadecydowanie, czy dany odcinek ma być całkowicie wyłączony z ruchu czy też możliwe jest poprowadzenie zwężenia. Zdecydowana większość realizacji drogowych dąży do tego, by możliwe było zachowanie płynności ruchu, oczywiście przy zachowaniu wysokiego poz9omu bezpieczeństwa, zarówno robotników drogowych, jak i kierujących pojazdami. Osoby planujące remonty mogą zadecydować o zastosowaniu ruchu naprzemiennego – w tym celu wykorzystywana jest tymczasowa sygnalizacja świetlna. Drugim sposobem jest wyznaczenie dodatkowego pasa – w przypadku dróg szybkiego ruchu najprościej jest go poprowadzić pasem awaryjnym. Na drogach niższej klasy stosowane są zwężenia. By możliwe było zastosowanie wymienionych rozwiązań, konieczne jest zastosowanie odpowiednich oznaczeń oraz podstaw drogowych.

Podstawy drogowe – sposób na tymczasowe stosowanie znaków drogowych

Wszelkie remonty, zmiany organizacji ruchu czy utrudnienia na drodze powinny być odpowiednio wcześniej zasygnalizowane. To niezbędne, by kierujący pojazdami mogli zmniejszyć prędkość samochodu i zorientować się w zaistniałej sytuacji. Stawianie znaków i tablic informacyjnych w dowolnych miejscach jest możliwe dzięki podstawom drogowym. Podstawy drogowe, np. te oferowane przez markę Nicrobase.pl, to niezbędnik zarówno podczas remontów dróg, ale też organizacji eventów czy wyłączania przestrzeni na parkingach.

Jak tworzone są podstawy drogowe?

Podstawy drogowe łączą w sobie wysoką trwałość i funkcjonalność. Są one produkowane z materiału PVC pochodzącego z recyklingu. Oznacza to, że tworzywo to otrzymuje „drugie życie”, a środowisko jest lepiej chronione. Podstawy drogowe posiadają budowę modułową – można łączyć je ze sobą bez użycia złączek czy klejów. Uniwersalne otwory montażowe pozwolą na wykorzystanie dowolnych znaków drogowych czy tablic. Podstawy zabezpieczone są przed najechaniem pojazdu.