TOP

Przedsiębiorstwa i ich wyceny

Wielu właścicieli przedsiębiorstw staje w pewnym momencie przed zadaniem wyceny własnej firmy. Jest to bardzo ważna informacja, która w przyszłości może zostać wykorzystana podczas wystąpienia wielu zdarzeń gospodarczych, a także do zaspokojenia własnej ciekawości i sprawdzenia, czy firma rozwija się w odpowiednim kierunku, jakim jest jej prestiż oraz wysoka wartość rynkowa.

Co to jest wycena przedsiębiorstwa?

Wycena ma na celu wyznaczenie faktycznej wartości firmy za pomocą odpowiednich do tego metod. Wykorzystują one, w zależności od swojej funkcji, określone informacje finansowe oraz dane firmy, aby jak najrzetelniej określić jej wartość.

Nie byłoby to możliwe, a przynajmniej niezbyt precyzyjne, bez określenia celu, w jakim jest dokonywana wycena przedsiębiorstwa. Najszybszą drogą do poznania wartości firmy jest otrzymanie od jej właściciela oferty sprzedażowej. W przypadku spółek sprawa ma się inaczej, gdyż istnieją sytuacje, w których wykonanie wyceny jest z góry narzucone i poparte odpowiednimi przepisami prawnymi.

Dzieje się tak w momencie, gdy spółka ma zostać sprzedana w całości lub części, ma nastąpić przekształcenie jej formy prawnej lub też określenie jej zdolności kredytowej czy zabezpieczenia zadłużenia.

Rodzaje metod wyceny przedsiębiorstwa

Istnieją trzy główne metody wyceny przedsiębiorstwa. jedną z nich jest podejście dochodowe, które określa wartość firmy na podstawie prognozowanych dochodów w danym momencie. W praktyce oznacza to, że faktyczną wartość firmy można jedynie określić na podstawie zdyskontowanej wartości przychodów, które przyjdą w przyszłości.

Drugą równie popularną metodą jest podejście majątkowe, które wykorzystuje do wyceny przedsiębiorstwa posiadane przez nie zasoby majątkowe. Oznacza to, że wartość firmy określana jest na podstawie sumy posiadanych aktywów netto zmniejszonych o pasywa takie jak kredyty czy też inne zobowiązania.

Podejście porównawcze charakteryzuje się tym, że firma jest porównywana do tych istniejących już na rynku finansowym, które posiadają podobny profil swojej działalności.

Jaką metodę wybrać?

Wycena przedsiębiorstwa powinna składać się z wszystkich trzech metod. W ten sposób można uzyskać najbardziej wiarygodny obraz wartości firmy.

Ważne jest także, aby każdą wycenę przeprowadzać indywidualnie. Należy także pamiętać o określeniu celu, w jakim ma zostać wykonana wycena przedsiębiorstwa.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

Categories Biznes