TOP

Pracujący w Szwecji Polacy mogą odzyskać podatek

Wielu Polaków wyjechało do pracy do Szwecji. Osoby pracujące w tym kraju mają obowiązek płacić podatki. Dotyczy to również pracowników z Polski. System podatkowy w Szwecji różni się dość mocno od polskiego, warto więc wiedzieć, jak można ubiegać się o zwrot podatku ze Szwecji.

Kto może otrzymać zwrot podatku ze Szwecji?

Każda osoba, która pracuje w Szwecji musi płacić podatki. Obowiązek ten spoczywa również na Polakach, którzy pracowali czy pracują w tym kraju na podstawie umowy o pracę. W lokalnym biurze meldunkowym osoba pracująca legalnie musi otrzymać kartę podatków dochodowych. Kartę tę należy przekazać swojemu pracodawcy. Miesięcznych potrąceń zaliczki na podatek dochodowy dokonuje pracodawca właśnie na podstawie karty podatkowej. Osoby, które zobowiązane są do rozliczenia się ze szwedzkim urzędem podatkowym muszą złożyć deklarację podatkową do 2 maja. Szwedzki odpowiednik polskiego Urzędu skarbowego dokonuje rocznego rozliczenia podatków na podstawie wspomnianej już karty podatkowej oraz rocznego rozliczenia dokonanego przez szwedzki urząd skarbowy.

Dokumenty potrzebne do rozliczeń z urzędem podatkowym

Osoby, które pracowały w Szwecji i chciałyby uzyskać zwrot nadpłaconego podatku muszą wcześniej zgromadzić niezbędne dokumenty. Do rozliczenia potrzebne są między innymi:

  • Ikomstdeklaration 1. Jest to dokument, którzy podatnicy w Szwecji otrzymują od urzędu podatkowego w kwietniu nowego roku podatkowego;
  • dokument KU-10 albo KU-13. Dokumenty te pracodawcy muszą wręczyć tym pracownikom, z którymi rozwiązują stosunek zatrudnienia;
  • umowa lub umowy o pracę;
  • paski płacowe.

Zwrot podatku ze Szwecji może być większy, jeśli podatnikowi przysługuje prawo do ulg i odliczeń. Z opodatkowania zwolnione są między innymi koszty podróży do i ze Szwecji oraz koszty zakwaterowania ponoszone na terenie tego kraju.

 

Categories Ciekawe
https://aahasc.org/co-zabrac-na-zimowisko/ http://defendingwisconsin.org/oficerki-jezdzieckie-specjalne-buty-do-jazdy-konnej/ https://aaron.net.pl/jaki-jest-niezbedny-sprzet-jezdziecki/