TOP

Narzędzia pneumatyczne – jak to działa?

W obecnym świecie powszechnie wykorzystywanych jest mnóstwo najnowocześniejszych technologii. Niemniej jednak, w zapomnienie wcale nie poszły tradycyjne technologie, które popularne są już co najmniej od dziesięcioleci. Mowa tutaj między innymi o pneumatyce, bez której dzisiejszy świat byłby o wiele uboższy.

Działanie maszyn pneumatycznych

Tajemnicą sukcesu pneumatyki zdaje się być prostota urządzeń działających w oparciu o jej odkrycia. Zwykle są to bowiem mało skomplikowane narzędzia składające się z co najwyżej kilku części. Wśród nich na pierwszy plan wysuwają się zawory rozdzielające. To właśnie za sprawą zaworów rozdzielających bez trudu można uruchamiać maszynę pneumatyczną oraz nią kierować.

Najważniejszym elementem maszyny oprócz zaworów pneumatycznych jest rzecz jasna wypełniające ją powietrze sprzężone. Wytwarza ono siłę, dzięki której urządzenia pneumatyczne są dzisiaj tak użyteczne. Wykorzystanie powietrza, czyli gazu nie tyle nieszkodliwego, co wręcz niezbędnego do życia, ma wiele zalet.

Przewaga powietrza

Stosując pewne uproszczenie można porównać rolę powietrza w urządzeniach pneumatycznych do roli paliwa w maszynach spalinowych. To bowiem właśnie powietrze napędza pracę całego urządzenia.

Jednakże, powietrze ma jedną wielką przewagę nad spalinami. Korzystanie z niego nie prowadzi do emisji szkodliwych dla życia i zdrowia zanieczyszczeń. Maszyny pneumatyczne nie zatruwają więc ludzi, ani nie szkodzą środowisku poprzez przyczynianie się do efektu cieplarnianego.

Na pewno ważne jest również to, że powietrze nic nie kosztuje. Jest go w okół nas mnóstwo. Jeśli natomiast chodzi o paliwa, ich zapasy są ograniczone. Dlatego też, korzystając z nich trzeba ponosić pewne koszty. Ponadto, istnieje ryzyko, że w końcu zapasy paliw kopalnych na świecie ulegną całkowitemu wyczerpaniu.

Wszechstronność i różnorodność elementów pneumatycznych

Na pewno trzeba zwrócić uwagę na powszechność występowania elementów pneumatycznych. Zawdzięczają ją one swojej wszechstronności. Rzecz w tym, że elementy pneumatyczne wykorzystuje się w wielu maszynach, które zupełnie nie są do siebie podobne. Urządzenia posiadają również zawory rozdzielające w różnych kształtach i rozmiarach.

Warto także zauważyć, iż można natrafić również na elementy pneumatyczne całkowicie pozbawione zaworów rozdzielających. Dotyczy to najprostszych istniejących elementów pneumatycznych o ograniczonym zastosowaniu.

Artykuł powstał we współpracy z OBREiUP

Categories Ciekawe