TOP

Na czym polega system partnerski w kancelariach prawnych?

Kancelarie prawne zazwyczaj organizowane są wokół partnerów, którzy są wspólnymi właścicielami i dyrektorami działu prawnego. Na każdą kancelarię adwokacką przypadają również współpracownicy, którzy są pracownikami firmy z perspektywą zostania partnerami oraz wielu pracowników zwykłych, zajmujących się m.in. księgowością. W przypadku profesji takiej jak adwokat Katowice mogą się pochwalić wieloma firmami z nowoczesnym systemem partnerskim. Każda kancelaria prawna indywidualnie ustala zasady wyboru partnera oraz wysokość jego wynagrodzenia.

System partnerski w kancelarii

Nierzadko stowarzyszony pracownik kancelarii adwokackiej może czekać nawet kilkanaście lat na podjęcie decyzji o uczynieniu go partnerem. Uzyskanie statusu partnera jest bardzo prestiżowe w dużych i średnich kancelariach adwokackich, przede wszystkim z powodu konkurencji, która naturalnie wynika z wyższych wskaźników stowarzyszonych z partnerem. Firmy takie mogą podejmować reklamy w profesjonalnych publikacjach, aby poinformować, kto został nowym partnerem. Tradycyjnie partnerzy dzielą się bezpośrednio zyskami przedsiębiorstwa, po spłaceniu pracowników i koszów eksploatacyjnych, a także wyposażenia kancelarii prawnej w postaci mebli, materiałów biurowych, książek bibliotecznych czy subskrypcji bazy danych). Partnerzy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą w dużej mierze działać autonomicznie względem swoich klientów.

Kancelaria adwokacka a wynagrodzenia dla partnerów

Wynagrodzenia dla partnerów różnią się dość znacznie w poszczególnych firmach. Stosunek pomiędzy najwyższym wynagrodzeniem partnera a najniższym wynagrodzeniem dla partnerów mieści się zwykle w dość szerokim przedziale. Wyższe pensje mają promować indywidualne wyniki, a niższe mają na celu promowanie pracy zespołowej i współpracy. W przypadku zawodu takiego jak adwokat Katowice mogą się poszczycić bardzo sprawiedliwym podejściem do wynagrodzeń dla partnerów. Każda kancelaria adwokacka powinna jednak ustalać ten aspekt indywidualnie. Wielu kancelarii zaczyna od dwupoziomowego modelu partnerstwa, w którym uczestniczą partnerzy z kapitału własnego i udziałowcy niepubliczni. Uważa się, że partnerzy z kapitałem mają udziały w firmie i udział w zyskach (oraz stratach) firmy. Partnerzy niewspólnotowi są zazwyczaj opłacani za stałe wynagrodzenie (znacznie wyższe od stowarzyszonych) i często uzyskują pewne ograniczone prawa głosu w odniesieniu do działalności firmy. Każda kancelaria prawna taka jak http://www.remigiuszsoltys.pl/ we własnym zakresie ustala te ograniczenia.

Categories Ciekawe