Żyjemy w takich czasach, że nikogo nie dziwi fakt, że coraz częściej mamy do czynienia z zagadnieniami prawnymi. W naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej terminów prawnych, które siłą rzeczy powinniśmy znać. Jednym z takich terminów, których znaczenie warto znać, jest wspomniana w tytule tego artykułu nawiązka. Czym ona jest? Kto ją płaci? Komu przysługuje? Postaramy się udzielić odpowiedzi na te pytania.

Czym jest ta cała nawiązka?

Nawiązka jest środkiem karnym. Polega on na zobowiązaniu przez sąd sprawcy, do wypłacenia określonej sumy pieniędzy poszkodowanemu. Co interesujące, nawiązka jest bardzo często zasądzana od sprawcy dodatkowo. Obok kary właściwej.

Jest to bardzo korzystne dla poszkodowanego, zwłaszcza podczas procesów karnych, gdzie często niemożliwe jest określenie wysokości szkody, jakiej poszkodowany doznał. Wtedy też zasądza się nawiązkę. Jest ona świadczeniem pieniężnym, które jest swego rodzaju formą pomocy finansowej dla poszkodowanego. W związku z tym jest ona bardzo często traktowana przez ogół, jako środek karny, który ma charakter kompensacyjny.

Kto płaci nawiązkę?

Nawiązkę zawsze musi płacić sprawca na rzecz poszkodowanego. Nie ma od tego wyjątków. W momencie, kiedy sąd tak orzeknie, sprawca nie ma wyjścia. Musi się zastosować do postanowienia sądu. Tutaj warto poruszyć sprawę dotyczącą tego, kto może być szczególnie narażony na konieczność zapłacenia nawiązki. Bardzo często płacą ją sprawcy wypadków komunikacyjnych, sprawcy kolizji. Oni są w całkiem dobrym położeniu. Muszą, co prawda sami zapłacić zasądzoną nawiązkę na rzecz poszkodowanego. Ale ich pojazdy, powinny być objęte ubezpieczeniem OC. Powinny być nim objęte ze względów prawnych, oraz ze względów bezpieczeństwa. Ich własnego bezpieczeństwa. Już wyjaśniamy, dlaczego jest to takie ważne.

Odzyskanie wypłaconej nawiązki

Sprawca wypadku, który ma ważne ubezpieczenie OC i musi wypłacić nawiązkę, po jej wypłaceniu może zgłosić się do swojego ubezpieczyciela w celu odzyskania wypłaconej kwoty. Nie może tego zrobić przed jej wypłaceniem. Musi sam uregulować należność i dopiero wtedy wystąpić do ubezpieczyciela o zwrot wypłaconej kwoty nawiązki z ubezpieczenia OC. Jeszcze niedawno było to utrudnione i ubezpieczyciele odmawiali wypłaty. Ale wraz ze zmianami w lipcu 2015 roku, sytuacja się zmieniła. Nawiązka została zaliczona do środków kompensacyjnych, dzięki temu zakłady ubezpieczeń nie mogą już w prosty sposób odmawiać jej wypłacenia.