TOP

Czy odwrócona osmoza nadaje się usuwania zanieczyszczeń biologicznych?

Osmoza odwrotna jest stosunkowo nowoczesną techniką oczyszczania wody pitnej. System ten przepuszcza wodę pod ciśnieniem przez ultra drobny filtr, utrzymując zanieczyszczenia z jednej strony, podczas gdy czysta woda gromadzi się z drugiej strony. Systemy te pozwalają na usunięcie wszystkich rozpuszczonych substancji stałych i bakteryjnych.

Na czym opiera się działanie odwróconej osmozy?

Osmoza odwrotna jest znanym na całym świecie procesem oczyszczania wody, który zwiększa czystość cieczy i zapewnia dostęp do bezpiecznej oraz nadającej się do spożycia wody.

Odwrócona osmoza wykorzystuje membranę półprzepuszczalną, umożliwiającą przepływ przez nią czystej wody oraz odrzucając zanieczyszczenia, które są zbyt duże, aby przechodzić przez małe pory w membranie.Jakościowe systemy odwróconej osmozy wykorzystują proces znany jako przepływ krzyżowy, aby umożliwić ciągłe oczyszczanie membrany.

Ponieważ niektóre płyny przechodzą przez membranę, reszta trwa dalej, usuwa odrzucone zanieczyszczenia z membrany i odpływa.
Proces odwrotnej osmozy wymaga, aby siła napędowa popychała płyn przez membranę (ciśnienie zapewnione przez standardowy system mieszkaniowy jest wystarczające – 40 psi +).

Aplikacje systemu odwróconej osmozy

Odwrócona osmoza jest doskonałym wyborem dla prawie wszystkich potrzeb oczyszczania wody w domach. Jest to najbardziej zalecane rozwiązanie dla osób fizycznych w uprzednio oczyszczonym miejskim systemie wodnym. Podczas gdy odwrotna osmoza może być bardzo skuteczna w usuwaniu bakterii i wirusów, nie zaleca się, aby była jedynym poziomem oczyszczania wody, która zawiera lub może zawierać zanieczyszczenia biologiczne (na przykład nieoczyszczone studzienki lub wody jeziorowe).

W tych zastosowaniach należy wziąć pod uwagę kombinowany system odwróconej osmozy / ultrafioletu lub dodanie komplementarnego dla całego domu systemu ultrafioletowego dla maksymalnej skuteczności i ochrony przed bakteriami i wirusami. Ponieważ membrany są rozkładane przez chlor, żelazo, mangan i siarkowodór, a także do bakteryjnego ataku, wstępnego filtrowania osadów oraz wstępnego filtru wstępnego i / lub filtru filtracyjnego z węglem aktywnym, należy dołączyć do układu odwróconej osmozy.

Zmiękczacze wody można stosować przed układem odwróconej osmozy, gdy woda domowa jest nadmiernie twarda, aby zapobiec zanieczyszczeniu przed filtrem i membraną. Systemy odwróconejosmozy są na ogół najlepszym wyborem dla wody skażonej wysokim poziomem azotynów, co można znaleźć na obszarach rolniczych.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Rosmosis

Categories Ciekawe
Tags osmoza