TOP

Audyt sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych, czy jak kto woli audyt sprawozdań finansowych od pewnego czasu jest nieodłączną częścią każdego systemu rachunkowości, stosowanego w przedsiębiorstwach aktualnie działających na rynku. Audyt stanowi bardzo typową czynność kontrolną.

Zakres przedmiotowy badania sporządzonych finansowych sprawozdań

W większości przypadków audyt sprawozdań finansowych przeprowadzany jest raz do roku (choć oczywiście zdarzają się przedsiębiorstwa, które z różnych powodów na jego przeprowadzenie decydują się nieco częściej). Audyt z założenia ma w sposób jasny i rzetelny, ale przede wszystkim zrozumiały przedstawiać informacje dotyczące sytuacji majątkowej czy finansowej przedsiębiorstwa, w którym jest w danym momencie przeprowadzany. W czasie kontroli sprawozdań finansowych, osoba ją przeprowadzająca przede wszystkim skupia się na:
-rocznych sprawozdaniach finansowych,
-księgach rachunkowych,
-dowodach księgowych,
-dokumentacji zgromadzonej w czasie przeprowadzania inwentaryzacji.

Etapy kontroli finansowych sprawozdań

W większości przypadków audyt sprawozdań finansowych przeprowadzany jest w kilku, bardzo podobnych etapach. Audyt mniej więcej wygląda w sposób następujący.
1.Osoba audytująca zapoznaje się z aktualną sytuacją formy, w której przeprowadza kontrolę finansowych sprawozdań.
2.Po zapoznaniu się z obecną sytuacją firmy następuje badanie i ocena prowadzonego systemu rachunkowości.
3.Kolejny etap to ocena działania kontroli wewnętrznej i jej wykorzystania do oceny wiarygodności danych, nabytych w czasie przeprowadzania audytu.
4.Przygotowanie planu działania w przypadku audytu sprawozdań finansowych, jaki przeprowadzany jest w danym przedsiębiorstwie.
5.Rozpoczęcie przygotowań do przeprowadzenia podstawowych badań, obejmujących zagadnienia związane z kontrolowanymi sprawozdaniami finansowymi.
6.Podsumowanie i rzetelna ocena wyników przeprowadzanego badania. Jest to ostatni etap przeprowadzania audytu finansowych sprawozdań.
Audyt w wielu przedsiębiorstwach stanowi motywację do wprowadzania zmian. Na poszczególnych etapach prowadzenia kontroli finansowych sprawozdań mogą wyjść na jaw popełnione wcześniej błędy, które niezależnie od tego czy są mniej czy bardziej poważne natychmiast powinny zostać usunięte. Dodatkowo podjęte powinny zostać działania zapobiegające w przyszłości pojawianiu się tego rodzaju błędów.

Artykuł przygotowany we w spółpracy z GLC

Categories Biznes